Rindi Energi

Rindi levererar fjärrvärme på tretton orter i Sverige och två i Polen. Vi vänder  oss till mindre och medelstora kommuner samt industrier i såväl Sverige som andra länder vad gäller både byggande och drivande av anläggningar för leverans av färdig värme, ånga och el.

Vi tillverkar även bränslepellets i egen produktionsanläggning. Våra bränslepellets är en produkt helt fri från tillsatser, tillverkad av gran och furuspån från närbelägna sågverk. Lokalproducerat och klimatsmart!

Rindi Energi AB med dotter och intressebolag ingår i Solör-koncernen (BE Bio Energy Group AB), se www.solorbioenergi.se.

Kallelse till årsstämma 31 maj 2017 »

Läs mer om Rindi Fjärrvärme »
Läs mer om Rindi Pellets »

Vi levererar miljövänlig fjärrvärme på femton orter i Sverige! LÄS MER »

Vi tillverkar bränslepellets i egen produktionsanläggning! LÄS MER »