Rindi Fjärrvärme

Rindi Fjärrvärme bedriver genom sina dotter- och intressebolag fjärrvärmeverksamhet på ett flertal orter i södra och mellersta Sverige. För att du som kund skall känna dig trygg så är verksamheten uppbyggd i regioner. I varje region är expertis med lång branscherfarenhet anställd för att sköta ortens fjärrvärme och snabbt finnas till hands om eventuellt fel skulle uppstå.

Trygg, bekväm och miljövänlig

Fjärrvärme är en modern och trygg uppvärmningsform med stora miljöfördelar, dessutom bekväm och näst intill underhållsfri. Genom att vara ansluten till fjärrvärme bidrar du som kund också till att minska de fossila koldioxidutsläppen.

Att producera fjärrvärme med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende miljö och kretsloppstänkande. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd och växter samt att askan som restprodukt tas om hand och återförs till skogen.
Med fjärrvärme från Rindi får du som kund ett bekvämt, tryggt och miljövänligt uppvärmningsalternativ.

Var finns Rindi?

På kartan bredvid hittar du de orter som Rindi finns och levererar fjärrvärme på, tveka därför inte att kontakta någon av regionerna om du är intresserad för att bli fjärrvärmekund hos någon av Rindis dotter- eller intressebolag.

  • Miljövänligt och klimatsmart
  • Lokalproducerad
  • REKO-klassad