Vi är REKO

Kvalitetsmärkning Reko-fjärrvärme

Kvalitetsmärkningen innebär att Rindi lever upp till de högt ställda krav som kvalitetssäkringssystemet kräver.
Läs mer om Reko-fjärrvärme här »

  • Miljövänligt och klimatsmart
  • Lokalproducerad
  • REKO-klassad