Ny huvudägare i Rindi Energi AB

I bifogat pressmeddelande informerar norska Solör Bioenergi att man förvärvar 68,5 % av aktierna i Rindi Energi AB och kommer i början av 2014 att erbjuda samtliga aktieägare kontant köp av A-aktier för 10 kronor per aktie, B-aktier för 7,50 kronor och teckningsoptioner för 5,00 kronor.

Solör Bioenergi Holding AS har informerat att man i början av 2014 via Pareto Securities AB i Stockholm kommer att tillställa Rindis aktieägare skriftlig information om sitt erbjudande att förvärva aktier i bolaget, inklusive blankett för aktieägarnas ställningstagande till erbjudandet.

För ytterligare information om denna process hänvisas till Pareto Securities kontaktpersoner Joakim Larsson (+46 8 402 5226) eller Johannes Johnsson ( +46 8 402 5236).

Visby 2013-11-22

Rindi Energi AB

icon_pdf Ladda ner pressmeddelande 2013-11-22 »

Besöksadress: Jungmansgatan 1A, 62151 Visby
Postadress: Box 1192 62122 Visby
Telefon: 0498-291550
Fax: 0498-291559
E-post: info@rindi.se