Älvdalen

I Älvdalens tätort levereras värme till ca. 30 fastigheter. De anslutna fastigheterna består av villor, flerbostadshus, skolor och simhall m.m. Fjärvärmenätet är ansluten till Biopannan som ar placerad vid ishallen. Pannan eldas med biobränsle i form av pellets som producerats av sågspån från närliggande sågverk. Som spetslast och reserv används en mindre andel olja.

Miljö

Att producera fjärrvärme med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende miljö och kretsloppstänkande. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd och växter.

Adress: Box 94, 796 22 Älvdalen
Telefon: 
0281-715 25
Fax: 
0251-106 91
E-post: 
info@rindi.se

Larmnummer: 076-773 36 02
Alla dagar på året dygnet runt.