Flen

Fjärrvärmen i Flen produceras i huvudsak med biobränsle. Miljöfördelarna är stora med att producera värme centralt i en gemensam panna istället för att varje hus skall ha sin egen. Med effektiv förbränning och låga utsläpp är växthuseffekten minimal. Fjärrvärmen i Flen har bidragit till en renare stadsmiljö.

Miljö

Att producera fjärrvärme med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd som växer sig större, samt att askan som restprodukt hanteras och återförs till skogen. Genom att fastighetsägarna i Flen väljer fjärrvärme minskar koldioxidutsläppen i Flen.

Kunder

Kunderna i Flen består av villor, flerfamiljshus, industrier och övrig verksamhet. Fjärrvärme är en prisvärd och bekymmersfri uppvärmningsform med låga driftskostnader.

Produktion

Värmeleveransen sker från produktionsanläggningen vid Brogetorp i Flen. Anläggningen består av två biobränslepannor samt en oljepanna för reserv- och spetslast. Pannorna är försedda med utrustning för rökgasrening, utsläppen från skorstenen mäts och kontrolleras kontinuerligt.
Biobränslet består i huvudsak av material som blir överskott inom skogsindustrin såsom sågspån, flis och bark och kommer i huvudsak från närområdet.

Nya kunder

Vi ser gärna att fler ansluter sig till fjärrvärme. För att fastställa möjligheten att ansluta ditt hus och teckna avtal med Rindi Flen AB är du välkommen att kontakta oss.

E-post:
flen@rindi.se

Fakturafrågor:
Anneli Thörnström
Tel: 0143-154 70
E-post: anneli.thörnström@rindi.se

Service och Drift:
Per Lindström
Tel: 0157-691 25
E-post: per.lindstrom@rindi.se.

Lars-Olov Larsson
Tel: 070-288 71 77

Jourtelefon:
Vardagar samt helger kl 16:00-07:00
Tel: 070-692 54 73

Regionchef:
Jan Lindkvist
Tel: 0143-154 73
E-post: jan.lindkvist@rindi.se