Höör

Fjärrvärmeutbyggnaden startade i kommunal regi under 1980-talet och såldes sedan vidare till Rindi Energi AB 2001, Fjärrvärmeutbyggnaden har sedan dess byggts ut i flera etapper. Verksamheten i Höör ingår idag i Rindi Syd AB.

Kretslopp

Att producera fjärrvärme med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd och växter, samt att askan som restprodukt hanteras och återförs till skogen.
Genom att fastighetsägarna i Höör väljer fjärrvärme minskar det fossila koldioxidutsläppen i Höör med ca 7000 ton/år.

Kunder

Fastigheter som idag är anslutna till fjärrvärmesystemet i Höör består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter, genom att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi hjälper de till att nå både nationella ochEU:s klimatmål

Värmeleverans

Värmeleveranserna sker från produktionsanläggningen som ärbelägen på Mården 2 i Höör . Anläggningen består av två biobränslepannor, de är båda anslutna till en rökgaskondenseringsanläggning som renar rökgaserna samtidigt som den kyler densamma. Som spetslast och reservkapacitet finns tre gasolpannor.
Biobränslet kommer från lokala aktörer och består i huvudsak av material som blir överskott inom skogsindustrin som t.ex. gren och topp (sk GROT), sågspån, bränslevedflis m.m. och har en genomsnittlig fukthalt av ca 45%.

Anslutning

Möjligheten för att ansluta fler fastigheter finns och då i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter kan finnas möjlighet. Individuell offert lämnas vid intresse.

Adress: Parkgatan 40, 242 35 Hörby
Telefon: 0415-156 65
E-post: syd@rindi.se

Felanmälan helgfria vardagar 07.00-16.00
Tel: 0413-213 65

Felanmälan övrig tid
Tel: 0417-788 00 Lövestad Larmcentral

Regionchef
Flemming Rasmussen 0415- 156 69
flemming.rasmussen@rindi.se

Utbyggnad
Gert Persson 0415-156 68
gert.persson@rindi.se

Driftledare
Lars Eriksson 0416-105 70
lars.eriksson@rindi.se

Fakturafrågor/ägarbyte
Ulrika Allemog 0415-156 65
ulrika.allemog@rindi.se