Vårgårda

Information kommer inom kort…

Vårgårda Ångfabrik AB
Hjultorpsgatan 2
447 35 Vårgårda
info@vargardaangfabrik.se
Telefon: 0322 – 62 55 80

Anläggningschef
Luigi de Barone
barone@vargardaangfabrik.se
Tel: 0322-62 55 80
Mobil: 070 – 55 111 69

Fakturafrågor
Annika Hederstedt
annika.hederstedt@rindi.se
Tel: 0498-29 15 50